Înscrie-te în TSD
Olimpiada de
comunicare politică
.

Comunicat Liga Studenţilor Social Democraţi din România 18.01.2013

Data adaugarii: 18.01.2013
Comunicat Liga Studenţilor Social Democraţi din România 18.01.2013

Tineretul Social Democrat

Liga Studenţilor Social Democraţi

www.lssd.ro, office@lssd.ro

 

Tineretul Social Democraţi Bucureşti şi Liga Studenţilor Social Democraţi din România sprijină dialogul dintre autorităţile publice şi federaţiile studenţeşti Bucureşti, 18 ianuarie 2013. TSD Bucureşti împreună cu LSSD, ca reprezentant al valorilor social democrate şi purtător de cuvânt al sutelor de mii de de tineri şi studenţi social democraţi, salută şi sprijină dialogul dintre studenţi şi instituţiile statului.

 

”Această întâlnire face parte dintr-un demers normal pe care orice ministru, indiferent de culoarea politică, ar trebui sa îl susţină. Consultarea studenţilor este un act necesar pentru buna implementare a reformei în educaţie. LSSD are de asemenea un program ce presupune întâlniri de lucru între studenţi, sau reprezentanţi ai studenţilor, şi decidenţii guvernamentali implicaţi în construcţia politicilor publice pentru tineret. TSD şi LSSD au fost întotdeauna canale de exprimare a intereselor tinerilor din România din perspectiva doctrinei social-democrate, a solidarităţii şi bunăstării generale. Avem nevoie de dialog, de înţelegere, de conses, de idei, de politici publice coerente. Ca stat european, România mai are multe de rezolvat în materie de sistem educaţional performant, integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi sprijinirea prin măsuri sociale a tinerelor familii.”, ne-a declarat Gabriel Petrea, coordonator TSD Bucureşti şi preşedinte LSSD.

 

În contextul organizării primei întâlniri din acest an dintre Uniunea Naţională a Studenţilor din

România, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România şi Uniunea Studenţilor din România şi Ministerul Educaţiei, Liga Studenţilor Social Democraţi din România propune partenerilor de dialog includă pe ordinea de zi şi următoarele subiecte (reieşite din multiplele consultări cu studenţii):

 

1. Programul naţional ”Primul Job” - dezvoltarea unui program comun al Ministerului Muncii şi Ministerului Educaţiei pentru sprijinirea tinerilor în obţinerea primului job. Acest program trebuie să vizeze identificarea şi acordarea unor facilităţi fiscale pentru operatorii economici care sunt primul angajator al unui student sau tânăr absolvent de facultate.

 

2. Tinerii din mediul rural - dezvoltarea unei strategii naţionale bazată pe colaborare interministerială pentru stimularea accesului la studii superioare a tinerilor din mediul rural şi pentru stimularea tinerilor absolvenţi de a se reîntoarce în spaţiul rural, atât ca angajat cât şi ca antreprenor.

 

3. Exchange - program la nivel naţional - dezvoltarea unui program de exchange interuniversitar între universităţi din oraşe diferite ale României, reglementat şi coordonat de Ministerul Educaţiei.

 

4. Sistemul de finanţare la nivel universitar - reformarea sistemului de finanţare a universităţilor şi introducerea unor indicatori care să includă dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi gen, energie regenerabilă, cetăţenie activă, TIC, precum şi creşterea ponderii cursurilor de acest gen în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

 

5. Parteneriatul public – privat - încurajarea parteneriatelor publice-private pentru construirea de noi locuri de cazare în centrele universitare aglomerate.

 

6. Calitatea resurselor umane din sistem – menţinerea în ţară a celor mai buni absolvenţi, atât în sistemul privat, cât şi în administraţia publică locală şi centrală. Crearea de locuri speciale în administraţie pentru şefii de promoţie.

 

Download comunicat PDF

newsletter

Aboneaza-te la newsletterul TSD!